Ads

ประกันเดินทางภายในประเทศ (Trip Easy Plus)รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • แผนประกันภัยการเดินทาง Trip Easy Plus จะทำให้คุณท่องเที่ยวอย่างสบายใจตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องกังวลด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกความต้องการตลอดการเดินทางภายในประเทศ

คุณสมบัติหลัก

 • อายุ 1-80 ปีบริบูรณ์
 • ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้น 180 บาท
 • คุ้มครองอาณาเขตประเทศไทย
 • ให้ความคุ้มครองการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท
 • ซื้อประกันออนไลน์คลิ๊กที่นี่

Plan highlights

 • คุ้มครองเที่ยวบินล่าช้าสูงสุด 18,000 บาท
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากโรคอาหารเป็นพิษ หรือลำไส้อักเสบเฉียบพลันสูงสุด 30,000 บาท
 • กระเป๋าล่าช้า ให้ความคุ้มครองสูงสุด 10,000 บาท
 • คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในประเป๋าเดินทาง 
 • และ/หรืออุปกรณ์กอล์ฟ สูงสุด 25,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย

  1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
  2. รับประกันอายุ 1-80 ปีบริบูรณ์
  3. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
  4. คุ้มครองเฉพาะอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
  5. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบรูณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
  6. ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาลและคลินิก , 
  7. เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัยหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลให้
  8. กับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
  9. เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย

หมายเหตุ:

 • รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น จะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย 

 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ข้อยกเว้นสำคัญ

  1. ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
  2. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด สารเสพติดให้โทษ
  3. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม 
  4. สงครามการเมือง การปฏิวัติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวายหรือต่อต้านรัฐบาล 
  5. การประกาศกฎอัยการศึก การก่อการร้าย
  6. ขณะผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร 
  7. และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
  8. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต 
  9. ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน 
  10. หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ การดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ 
  11. รวมถึงการไต่หน้าผาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย
  12. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
  * ข้อยกเว้นอื่น ๆ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

Ads

ท่องเที่ยวทั่วไทย